NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

22 năm kinh nghiệm là quản lý cấp cao cho nhiều doanh nghiệp lớn

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

13 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp Công nghệ thông tin

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện con người

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

22 năm kinh nghiệm là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp với trên 3,000 lao động và tổng tài sản trên 4 nghìn tỷ, 30 công ty thành viên.

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

Chuyên gia Trần Công Cao có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) dưới vai trò là Quản lý, Đào tạo, Tư vấn, Diễn giả, Người Huấn luyện.

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

Chuyên gia Trần Thị Ngọc Hạnh có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện con người.

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook