4 NGUỒN LỰC TẠO NÊN BỘ KHUNG DOANH NGHIỆP

Việc xây dựng một doanh nghiệp đòi hỏi người chủ phải xác định cho nó một nhiệm vụ và tầm nhìn để tồn tại và phát triển. Điều này là hết sức quan trọng trong vòng đời của doanh nghiệp. Nếu xác định sai nhiệm vụ sẽ làm cho doanh nghiệp sụp đổ, nếu sai tầm nhìn thì doanh nghiệp sẽ không đi xa được. Vì thế hãy cùng chúng tôi nhìn lại 4 nguồn lực thiết cần để xây dựng nên bộ khung của một doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp phát triển trường tồn.

  1. Doanh thu – Nguồn nuôi sống của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp khi được thành lập luôn có ba điều mà chủ doanh nghiệp cần phải làm

  • Tầm nhìn
  • Sứ mệnh
  • Giá trị cốt lõi

Tuy nhiên, vấn đề chính của doanh nghiệp là phải tao ra lợi nhuân hay doanh thu từ những sản phẩm cung cấp ra. Ngay cả một tổ chức thiện nguyện cũng phải thu hút được tiền từ những hoạt động của mình để phục vụ lại cho các hoạt động. Điều này cho thấy rằng cho dù bạn thành lập doanh nghiệp dạng gì đi nữa thì Doanh thu luôn là nguồn nuôi sống của doanh nghiệp. Hay nói rộng hơn, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần có một nguồn tài chính tốt.

  1. Nguồn nhân lực – Trụ cột của Doanh Nghiệp

Sau doanh thu, một doanh  nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì nguồn nhân lực là không thể thiếu. Đây là một vấn đề hết sức đau đầu của hầu hết các chủ doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, việc tuyển dụng người mới là điều đương nhiên phải làm. Nhưng với những doanh nghiệp đã tồn tại thì họ vẫn xảy ra rất nhiều vấn đề từ việc nhân viên hết động lực làm việc; khi cần nhân sự quản lý thì nên tuyển mới hay bổ nhiệm người trong doanh nghiệp; làm sao để đào tạo đội ngũ kế thừa.

Nếu một doanh nghiệp muốn tiến xa họ luôn phải có một chính sách nhân sự hợp lý để khuyến khích nhân viên phát triển, tuyển và giữ được nhân tài.

  1. Khách hàng – Người nuôi sống Doanh nghiệp

Để tạo ra nguồn thu tài chính thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có khách hàng của mình. Cho dù là một nhà thờ thì vị đứng đầu của nhà thờ phải có những chính sách để thu hút con chiên tham gia vào các buổi lễ. Nếu là một tổ chức từ thiện thì họ phải có những người đóng góp tài chính và những người nhận sự giúp đỡ của họ.

Nói chung, một doanh nghiệp không thể tồn tại mà không có khách hàng của mình. Và làm sao tìm ra được khách hàng có nhu cầu thực sự với sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải phân tích thị trường (nơi người mua và người bán gặp nhau), phân tích ngành (nơi có những người bán) để tìm ra được điểm vào thị trường và nguồn lực của mình có thể đáp ứng.

  1. Qui trình nội bộ – Kim chỉ nam mọi hoạt động

Trong bốn nguồn lực của doanh nghiệp thì qui trình nội bộ luôn làm cho các doanh nghiệp đau đầu. Bạn có chính sách làm sao để thúc đẩy nhân viên? Bạn làm sao để có thể chăm sóc được khách hàng của mình? Bạn làm sao cho thông tin không bị lộ ra ngoài nhưng toàn thể nhân sự đều có thể nắm được mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp?

Vì thế, qui trình nội bộ đòi hỏi phải được cấp lãnh đạo cao nhất doanh nghiệp nhúng tay vào để tạo ra những luồng xử lý thông tin, tìm ra những nút thắt ở đâu để từng bước tháo gỡ.

  • Làm sao kết hợp các nguồn lực

Ở trên chúng ta đã nói đến 4 nguồn lực cần thiết và tối quan trọng để tạo nên một khung cho doanh nghiệp. Nhưng việc xác định nguồn lực nào là quan trọng nhất và doanh nghiệp nên tập trung vào nguồn lực nào thì không phải đơn giản.

Để giải quyến được vấn đề này, 2 chuyên gia Robert Kaplan và David Norton đã đưa ra khái niệm Thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard – BSC).

Đối với BSC thì không có nguồn lực nào là quan trọng nhất, mà thay vào đó một doanh nghiệp cần phải cân đối cả bốn viễn cảnh: Tài chính, khách hàng, qui trình nội bộ, học hỏi và phát triển.

BSC là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, giúp doanh nghiệp triển khai những chiến lược trên giấy thành hành động cụ thể và đo lường được hiệu quả của các chiến lược đã đề ra.

Căn cứ trên chiến lược của doanh nghiệp, người chủ phải “bẻ gãy” những chỉ mục tiêu đó thành 4 viễn cảnh như trên để tạo nên một sự cân bằng các nguồn lực bên trong để tạo động lực phát triển.

Nếu bạn chỉ quan tâm đến doanh thu, thì bạn sẽ không biết doanh thu đó đến từ đâu. Từ khách hàng, hay từ bán tài sản? Điều này dẫn đến sự chênh lệch nguy hiểm trong việc thiết kế dòng tiền của doanh nghiệp.

Nếu bạn chỉ quan tâm đến khách hàng, thì khách hàng của bạn đến từ nguồn nào? Bao nhiêu là khách hàng mới và bao nhiêu là khách hàng cũ trong cơ cấu nguồn khách hàng?

Vì thế để tao sự phát triển đồng bộ của một doanh nghiệp, ngoài doanh thu và khách hàng, chủ doanh nghiệp phải thiết kế được một hệ thống kết dính cả bốn nguồn lực trên thằng một quả đấm thật sự mạnh. Tùy theo từng giai đoạn và bối cảnh mà người chủ có thể đặt trọng số cho viễn cảnh nào cao hơn nhằm “cân bằng” được sự phát triển.

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company