SETUP DOANH NGHIỆP

Thời gian thực hiện      : 1 tháng

Chi phí                       : 40 triệu

Đối tượng khách hàng  :

Doanh nghiệp chuẩn bị thành lập chưa biết setup cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, các phòng ban và cách thức hoạt động của các phòng ban như thế nào.

Mục tiêu:

Hoàn thành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn setup doanh nghiệp

Chi tiết gói dịch vụ:

Xây dựng mô hình hoạt động, cơ cấu các phòng ban, chức năng và phương pháp làm việc giữa các phòng ban

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company