TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP

Thời gian thực hiện      : 2-4 tháng + 3 tuần cho mỗi phòng ban cộng thêm

Chi phí                       : 60 triệu cho doanh nghiệp có từ 3 phòng ban trở xuống. Từ phòng ban thứ 4 trở đi tính giá 15 triệu/phòng ban

Đối tượng khách hàng  :

Doanh nghiệp đã có quy trình nhưng quy trình hiện tại hoạt động không hiệu quả, có nhiều vấn đề chưa giải quyết được, cần phải được chỉnh sửa và tối ưu cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mục tiêu:

Tối ưu quy trình theo đặc thù mô hình kinh doanh, văn hóa của doanh nghiệp.

Chi tiết gói dịch vụ:

Tối ưu hóa toàn bộ quy trình cho doanh nghiệp bao gồm:

– Tối ưu hóa quy trình tổng quan để các phòng ban kết nối và làm việc hiệu quả cùng nhau.

– Tối ưu hóa quy Trình từng phòng ban để phòng ban làm việc hiệu quả.

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company