1. Lấy Brief 
 • Bộ phận kinh doanh gặp gỡ doanh nghiệp lấy Brief (các thông tin về doanh nghiệp, nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp).
 • Bộ phận Tư vấn tiếp nhận Brief từ bộ phận kinh doanh, phân tích đánh giá Brief nhằm xác định vấn đề doanh nghiệp.
 1. Xác định vấn đề:
 • Dựa trên trên Brief do bộ phận kinh doanh, Bộ phận tư vấn với các chuyên gia, chuyên viên có kinh nghiệm trong cùng ngành, dịch vụ của Doanh nghiệp sẽ tiến hành phân tích, mổ xẻ vấn đề của doanh nghiệp.
 • Khảo sát thực tế trong ngành, dịch vụ của khách hàng để xác định các đặc thù của từng ngành mà doanh nghiệp kinh doanh.
 • Dựa vào đặc thù ngành, kinh nghiệm của chuyên gia cùng ngành, và thông tin do doanh nghiệp cung cấp, từ đó xác định vấn đề doanh nghiệp đang mắc phải và đưa ra giải pháp sơ bộ.
 1. Giải pháp sơ bộ:
 • Dựa trên vấn đề được xác định, Bộ phận tư vấn sẽ đưa ra giải pháp sơ bộ phù hợp nhằm giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.
 • Bộ phận tư vấn đưa ra các giải pháp cho từng vấn đề cu thể của doanh nghiệp. Sau đó, lập giải pháp sơ bộ cho doanh nghiệp theo 3 quy trình: Quy trình tổng quan toàn công ty , Luồng xử lí nội bộ công ty và Mô tả chi tiết dự án thực hiện theo Vấn đề của doanh nghiệp.
 • Phân tích được nguyên nhân, lợi ích nếu áp dụng giải pháp mới dựa trên cải tiến hoặc thay đổi giải pháp cũ.
 • Giải pháp sơ bộ phải đạt được các yếu tố phù hợp, tương đồng với nền tảng sẵn có của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra ban đầu.
 1. Trình bày với khách hàng và chốt giải pháp thống nhất.
 • Bộ phận kinh doanh liên hệ và chuẩn bị cho buồi trình bày sơ bộ giải pháp, tùy khối lượng dự án ,có thể thực hiện nhiều buổi họp trình bày khác nhau.
 • Trình bày giải pháp sơ bộ theo thứ tự Quy trình tổng quan toàn công ty , Luồng xử lí nội bộ công ty và Mô tả chi tiết dự án thực hiện theo Vấn đề của doanh nghiệp.
 • Làm rõ vấn đề doanh nghiệp và đưa ra giải pháp sơ bộ giúp giải quyết vấn đề này. Cùng thảo luận với khách hàng và điều chỉnh tại cuộc họp các vấn đề chưa phù hợp, từ đó đưa ra giải pháp được cả 2 bên thống nhất.
 • Kết thúc buổi trình bày với doanh nghiệp thống nhất giải pháp được đồng thuận của cả 2 bên, đưa ra các bước tiếp theo để thực hiện dự án.
 1. Kí hợp đồng và lên kế hoạch triển khai
 • Dựa trên phương án cả 2 bên thống nhất, các bên thống nhất chi phí, thời tian triển khai và cụ thể hoá bằng hợp đồng để tiến hành bước triển khai dự án.
 • Lên kế hoạch triển khai chi tiết, phân công nhân sự chuyên trách với từng hạng mục. Thống nhất với doanh nghiệp các đầu mối liên hệ của 2 bên để thống nhất về mặt thời gian, nội dung công việc triển khai.
 1. Triển khai
 • Triển khai kế hoạch đã được doanh nghiệp duyệt.
 • Tiến hành khảo sát tình hình thực tế doanh nghiệp.
 • Xác định lại vấn đề thực sự của doanh nghiệp đang gặp phải sau khi khảo sát thực tế.
 • Đánh số thứ tự các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải, ưu tiên theo thứ tự cần giải quyết trước.
 • Đưa ra giải pháp tổng thể để giải quyết vấn đề doanh nghiệp 1 cách dứt điểm. Sau đó, đi vào các giải pháp giải quyết các vấn đề được đánh dấu theo thứ tự ưu tiên.
 • Làm việc với doanh nghiệp để hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế, chốt giải pháp trước khi cụ thể hoá giải pháp bằng văn bản, quy trình, công nghệ.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đào tào nhân sự áp dụng giải pháp vào thực tế.
 • Theo dõi, điều chỉnh liên tục trong 3 tháng đầu tiên cho đến khi giải pháp mang lại hiệu quả cho khách hàng.
Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company