VĂN BẢN HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP

Thời gian thực hiện      : 2-4 tháng + 3 tuần cho mỗi phòng ban cộng thêm

Chi phí                       : 60 triệu cho doanh nghiệp có từ 3 phòng ban trở xuống. Từ phòng ban thứ 4 trở đi tính giá 10 triệu/phòng ban

Đối tượng khách hàng  :

Doanh nghiệp có phương pháp và quy định, quy tắc làm việc nhưng vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ, trao đổi bằng miệng hoặc email, file riêng lẻ, chưa có hệ thống quản lý cụ thể khoa học

Mục tiêu:

Hoàn thành bộ quy trình theo mô tả từ doanh nghiệp.

Chi tiết gói dịch vụ:

Chuyển tất cả quy định, quy tắc làm việc thành bộ tài liệu quy trình được xây dựng tối ưu, khoa học cho riêng doanh nghiệp.

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company