XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI TOÀN CÔNG TY TOÀN DIỆN

Thời gian thực hiện      : 3 tháng + 1 tháng cho mỗi phòng ban cộng thêm

Chi phí                       : Chỉ xây dựng cho 3 phòng ban: 50 triệu, nếu có phòng Kế toán – Tài chính thì giá là 60 triệu. Từ phòng ban thứ 4 trở đi tính giá 10tr/phòng ban, nếu là phòng Kế toán – Tài chính thì giá là 15 triệu/phòng ban.

Đối tượng khách hàng  :

Chủ doanh nghiệp không đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các bộ phận, phòng ban, quản lý nhân sự không hiệu quả.

Chủ doanh nghiệp không làm chủ được hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu:

Hoàn thành bộ hệ thống KPI theo đặc thù mô hình kinh doanh, văn hóa của doanh nghiệp.

Chi tiết gói dịch vụ:

Xây dựng hệ thống KPI cho tất cả các phòng ban nằm trong danh sách trong số các phòng ban:

– Kinh doanh

– Marketing

– Kế hoạch sản xuất

– Sản xuất

– Kho

– Kế toán

– tài chính

– IT

– Hành chính

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company