XÂY DỰNG QUY TRÌNH CƠ BẢN

Thời gian thực hiện      : 45 ngày

Chi phí                       : 80 triệu (nếu có phòng Kế toán – Tài chính thì giá là 90 triệu)

Đối tượng khách hàng  :

Doanh nghiệp gặp khó khăn khi mở rộng quy mô. Khó khăn khi xây dựng bộ phận, phòng ban.

Chủ doanh nghiệp không làm chủ được hoạt động của doanh nghiệp Chính sách của công ty không được nhân viên ủng hộ

Mục tiêu:

Hoàn thành bộ quy trình theo đặc thù mô hình kinh doanh, văn hóa của doanh nghiệp.

Chi tiết gói dịch vụ:

Xây dựng quy trình tổng quan, chi tiết, KPI để các phòng ban kết nối và làm việc hiệu quả cùng nhau.

Xây dựng quy trình cho 3 phòng ban, khách hàng được chọn 3 trong số các phòng ban:

– Kinh doanh

– Marketing

– Kế hoạch sản xuất

– Sản xuất

– Kho

– Kế toán

– tài chính

– IT

– Hành chính

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company