XÂY DỰNG QUY TRÌNH TOÀN DIỆN

 

Thời gian thực hiện      : 3 tháng + 1 tháng cho mỗi phòng ban cộng thêm

Chi phí                       : Chỉ xây dựng cho 3 phòng ban: 80 triệu, nếu có phòng Kế toán – Tài chính thì giá là 90 triệu. Từ phòng ban thứ 4 trở đi tính giá 15triệu/phòng ban, nếu là phòng Kế toán- Tài chính thì giá là 20 triệu/phòng ban

Đối tượng khách hàng  :

Doanh nghiệp gặp khó khăn khi mở rộng quy mô.Khó khăn khi xây dựng bộ phận, phòng ban.

Chủ doanh nghiệp không làm chủ được hoạt động của doanh nghiệp. Chính sách của công ty không được nhân viên ủng hộ

Mục tiêu:

Hoàn thành bộ quy trình theo đặc thù mô hình kinh doanh,mục tiêu, văn hóa của doanh nghiệp.

Chi tiết gói dịch vụ:

Xây dựng quy trình tổng quan, chi tiết, KPI để các phòng ban kết nối và làm việc hiệu quả cùng nhau.

Xây dựng quy trình tất cả các phòng ban nằm trong danh sách trong số các phòng ban:

– Kinh doanh

– Marketing

– Kế hoạch sản xuất

– Sản xuất

– Kho

– Kế toán

– Tài chính

– IT

– Hành chính

Đối với các phòng ban ngoài danh sách này sẽ có thương lượng riêng và ghi rõ trong nội dung hợp đồng.

Hỏi đáp
Đặt lịch tư vấn
Nhận thông tin
Trang Facebook

NGUYỄN NGỌC TRUNG
HOA SEN

TRẦN CÔNG CAO
APEX GLOBAL

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
HANH TRAN MARIE

TRƯƠNG MINH GIẢNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NGUYỄN LÊ HUỲNH THỊNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trần Công Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

khách hàng

CLOVER ADS

HOÀNG LONG SHIPPING

Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

khách hàng

Khách hàng

Company